De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door Van Beem & Van Haagen. Hoewel wij er alles aan doen de informatie correct en up-to-date te houden, geven wij op geen enkele wijze garantie op de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en volledigheid van de weergegeven informatie en afbeeldingen.

De site www.vbenvh.nl, de structuur, vormgeving en alle informatie en materialen op de site zijn eigendom van Van Beem & Van Haagen en/of van haar klanten of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald mag niets van deze website anders gebruikt worden dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Wanneer u de inhoud van de website op een andere wijze wilt gebruiken dient u hiervoor eerst schriftelijk toestemming te verkrijgen van Van Beem & Van Haagen.

Verzonden e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Beem & Van Haagen, niet toegestaan.
Als het ontvangen e-mail bericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u vriendelijk dit te retourneren aan de verzender en het origineel met eventuele bijlagen te vernietigen.