De wayfinding op 31 metrostations binnen het bestaande net in Amsterdam moest geheel worden vervangen, vernieuwd en aangevuld.
Het betrof zowel de Oostlijn als de Ringlijn uiteenlopend van route-informatie op de perrons, bij de ingangen en stationshallen, maar ook nieuw te plaatsen triangels en kubussen bij de entrees op straatniveau.

Onze oplossing

De opdracht is door ons verworven na een uitgebreide Europese tender. De leadtime van slechts 3 maanden voor het gereedkomen van de productie was een enorme uitdaging, zeker gezien de complexiteit van de diverse producten en de grote hoeveelheid en diversiteit van constructie-engineering met de daarbij behorende sterkteberekeningen.
Er werden uitgebreide materiaal- en lichttesten uitgevoerd in de VB&VH Experience ; deels in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.
Toen wij beiden geheel tevreden waren begon de uitdaging van de zeer krappe planning pas echt, waarbij vele onderdelen naadloos op elkaar moesten aansluiten.
Afwijking of overschrijdingen waren dus geen optie.
Na de ontwikkeling, prototyping en verlichtingstesten -nagebootst in dag en nachtsituaties in de VB&VH Experience VB&VH Experience ruimte- is gekozen voor het EcoUnlimitLed(EUL) LED armatuursysteem waardoor ook bij de toegepaste geringe bakdieptes een prachtige egale uitlichting van deze bewegwijzering gegarandeerd is.
Door een slimme inventarisatie, productie en logistiek is ook de installatie met een enorme variëteit aan vrijhangende pendellengtes zonder noemenswaardige problemen verlopen. Buiten de stations werden 80 Metro/Rnet kubussen geleverd en geïnstalleerd, deels op palen inclusief de funderingen en deels op zogenaamde uithouders.
De zeer goede samenwerking met het WBN projectteam was een belangrijke factor voor het slagen van de operatie.
Om hinder voor de reizigers te voorkomen werden alle montage-werkzaamheden op de stations in de nachtelijke uren uitgevoerd.