In het door Daniël Stalpaert in 1656 ontworpen ‘s Lands Zeemagazijn huist inmiddels sinds jaar en dag Het Scheepvaartmuseum.
Na een ruim 4 jaar durende renovatie, met onder andere de beroemde glazen koepel, voldoet het monumentale pand alweer enige jaren aan de hedendaagse eisen, maar met behoud van het authentieke karakter.

Onze oplossing

De bewegwijzering moest naadloos passen en overgaan in dit authentieke karakter.
In nauw overleg met de ontwerper en de directie kwamen wij met een folie-applicatie die de indruk wekt alsof deze rechtstreeks op de ruwe stenen muren en gewelven is geschilderd als een soort muurschildering.
Hiervoor hebben wij diverse materiaalsoorten geselecteerd, getest, aangepast en bewerkt en uiteindelijk tezamen met opdrachtgever en ontwerper een definitieve keuze gemaakt.
Naast de muurapplicaties die door het gehele pand te zien zijn, is er ook meer traditionele bebording voor ondermeer uithang-indicaties en plattegronden.
Maar nergens is er sprake van overkill van bewegwijzering; de bezoeker wordt als het ware op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze langs Hollandse zeehelden als Michiel de Ruyter, Tromp, Bestevaer en Willem Barentsz geleid.
Een prestigieus project waar wij met gepaste trots op terugkijken.