De Coronacrisis treft ons allemaal zwaar.

In eerste plaats denken we aan de mensen die ziek zijn geworden en/of nog ziek zijn, en aan de dodelijk slachtoffers van Corona.
Onze grote dank gaat uit naar al diegenen die dag en nacht met een tomeloze inzet hun uiterste best doen om voor ons te knokken in de gezondheidszorg. Diep respect!! Maar we denken ook aan de economische impact die het heeft en nog zal hebben op het totale bedrijfsleven. Wij hopen dat er zo snel als mogelijk is weer een normalisatie van de activiteiten plaats kan vinden.
VB&VH blijft ondertussen zoveel als mogelijk actief, maar houdt zich wel strikt aan de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. We doen er alles aan om uw aanvragen en opdrachten te verwerken zoals u van ons gewend bent. Het kan zijn dat door toeleveranties enige stagnatie kan ontstaan, maar daar zullen we tijdig met u over communiceren. Tenslotte: We wensen u allen heel veel sterkte toe op alle vlakken.
Namens het hele VB&VH-team: blijf allemaal gezond!

#Staysafe#Stayhealthy#Stayathome